Zwart

Zwart is de kleur van de duisternis.

In de duisternis is Jezus Christus niet.
Want Hij is het licht der wereld! (HSV Joh.8: 12)

Zonder de hulp van Jezus Christus is het geluk ver te zoeken.

Zonder Zijn hulp is het niet mogelijk om blijvend blij te zijn.

Zonder Zijn hulp word je al gauw opgeslokt door de totale duisternis om je heen.

Zonder Zijn hulp gaan je ogen langzamerhand dicht voor anderen, en voor jezelf.

Zonder Zijn hulp ben je constant aan het zoeken, alleen weet je eigenlijk niet waarnaar je zoekt.

Zonder Zijn hulp kan je nergens meer echte rust vinden.

Zonder Zijn hulp word je ziende blind, en horende doof.

Zonder Zijn hulp laat je je leven vaak leiden door gebeurtenissen uit het verleden.

Zonder Zijn hulp kom je nooit echt van het verleden af.

Zonder Zijn hulp loop je vroeg of laat met al je beste bedoelingen ineens of langzamerhand de afgrond in.

Zonder Zijn offer aan het kruis te aanvaarden is uiteindelijk alles afgelopen.

HSV-1 Samuël 2 vers 9 : maar de goddelozen komen om in duisternis..

Delen