Wie ben ik

Ja, dat is de vraag dus hier.

Wie ben ik eigenlijk? Veel mensen moeten daar lang over na denken.

Ik zelf heb daar veel problemen mee gehad vroeger. Wie ben ik? Waarom ben ik zoals ik ben?

Waarom kan ik niet zo zijn zoals ik graag zou willen zijn?

Want daar zat ik dus vaak over na te denken vroeger. Alle andere mensen zijn zo veel anders als mij.

Ik deed op mijn manier echt mijn best om een goed leven te leiden.

Maar op een of andere manier deed ik vaak fout. Ik wou wel goed doen, maar het lukte niet.

En wat denken anderen van mij? Ook een vraag waar veel mensen vaak over na denken.

Ik wil graag dat anderen zo of zo over mij denken.

En geloof maar dat dat voor sommingen best een behoorlijk probleem is.

Ik spreek hier over vroeger. Als ik over vroeger spreek, dan bedoel ik altijd de tijd dat ik God nog niet kende.

Nu weet ik dat het niet zo belangrijk is om jezelf te kennen, het is veel belangrijker om God te kennen!
En hoe leer je God kennen?

Alleen door het kennen van Gods Zoon, Jezus Christus leren we ook God De Vader kennen!

In psalm 139 vers 23-24 staat: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg. (HSV)

Toen ik God echt leerde kennen, toen ging ik pas begrijpen wie ik was, in Hem 🙂
Waarom zou Hij Zijn eigen Zoon voor mij hebben gegeven?? Nu snap ik dat gelukkig.

Dat heeft Hij gedaan omdat Hij mij waardevol vindt!

Het maakt nu niet uit hoe of anderen over mij denken, wie anderen denken wie ik ben.

Nee, het gaat erom hoe denkt God over mij. Als wij Jezus Christus accepteren als onze Heiland en Verlosser,
dan ziet God ons in Zijn Zoon! Dan zijn wij in Hem (Jezus) geborgen.

Als je je leven in Zijn handen legt, dan pas ga je zien dat Hij je als een parel in Zijn hand ziet!

Hoe je dan ook over jezelf kan denken, als je soms wel eens twijfelt…
Diep in je hart mag je weten: God vindt mij waardevol!

Hij gaf Zijn Zoon voor mij!

Ik ben dus een kind van God! En zodoende ben ik dus voor Hem héél erg waardevol!

Dit begrijpen is een reden om héél erg blij te worden!!

Psalm 8: (HSV)

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Delen