Verslavingen

Wandelen in vrijheid!

De vrijheid die de wereld kent, is gebondenheid voor God.

Maar de wereld ziet de vrijheid van christenen als gebondenheid.

God wil niet dat wij op wat voor manier dan ook zijn gebonden.

De duivel wil juist wel dat we zijn gebonden.

De geest van deze wereld wil je binden.

De geest van God wil je vrijmaken!

Vrijmaken van elke vorm van elke vorm van verslaving.

Verslaving, dit kunnen ook tradities zijn.

Ach, we doen het immers altijd op deze manier.

Iedereen doet het immers zo.

Denk NOOIT : hier zit ik voor mijn leven lang aan vast.

Ik zelf ben ook van verschillende verslavingen verlost!

Jezus is gegeven alle macht!!!!!

De naam van Jezus is de sterkste naam van het hele universum!!

Mat. 28 vers 18 : En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende :
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Jezus heeft alles voor iedereen volbracht aan het kruis.

Tenminste, voor iedereen die dat wil aannemen..

Er zijn onder de mensen meer verslavingen dan dat openbaar is.

Vaak wordt het niet onderkend als verslaving.

Maar ondertussen sloopt zo’n verslaving wel diegene, of zijn/haar gezin…

Tob je met de een of andere vorm van verslaving?

Ga in gebed naar Jezus Christus, Hij wil je graag verlossen.

Beleid je verslaving, vraag om verlossing daarvan.

Neem het serieus, laat je niet misleiden en slopen door de tegenstander.

Maar laat je bevrijden door Jezus Christus!

Er zijn véle verslavingen, sex, drank, om maar 2 bekenden te noemen.

Maar ook b.v. depressief zijn.

Oh, denk u misschien, is dat dan ook een verslaving?

Ik denk van wel. Ik ben jaren lang depressief geweest,

en heb dat ook als een verslaving ondervonden.

Ik was er aan verslaafd -kwam ik later achter- om te vluchten in mijn depressief gedrag.

Soms blijven mensen hangen in een depressie, of terugkeren naar een uitzichtloze situatie.

Het kan ook een zucht naar aandacht zijn.

Depressiviteit kan ook als reden worden gebruikt om verantwoordingen te ontlopen.

B.v. omdat je door de depressie onverschillig bent geworden.

Dat je b.v. denkt dat je toch een loser bent, geboren om te falen.

Ik hoef niet mijn best te doen voor b.v. dat examen, want ik haal het toch niet.

En als ik wel haal, ik ga toch niks met dat diploma doen,

het wordt allemaal toch niets met mij. Ik vind toch geen werk.

Het resultaat van dat negatieve denken resulteert ook in een negatief gedrag,
en het is dan ook denkbaar dat je dan inderdaad b.v. geen werk vind.

Op den duur is zulk gedrag desastreus, want het levert een schijnbaar bewijs dat je een loser bent.

Maar van dit alles kan je verlost worden door het volbrachte werk van jezus Christus!

Jezus Christus was totaal niet gebonden, hij was volkomen vrij.

Ik denk aan de Bijbeltekst uit Mattheüs 26 vers 39:

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:  Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Denk eens aan de keuze die Hij had aan het kruis…

Hij heeft alle macht, Hij had er zomaar voor kunnen kiezen om niet te sterven aan het kruis.

Maar hij deed dat wel! Voor mij, voor ons allemaal!


Tot slot.

Als u vast zit in een verslaving die je sloopt, of die anderen sloopt, of beide…

Wacht dan niet langer! Als je echt wilt breken met een verslaving, begin dan met God om hulp te vragen.
Als je dit serieus aan Hem vraagt, dan zal Hij je absoluut zonder twijfel helpen!

Er zijn ook mensen die willen begeleiden naar een bevrijding van verslaving.

B.v. via de website van “ikzoek christelijke hulp”.


Delen