Twijfel

Twijfel maakt je ook niet heel blij.

Twijfel is iets erg vervelends.

Twijfel kan ook iets héél gevaarlijks zijn.

Twijfel kan zelfs dodelijk zijn…

Vervelende twijfel kan b.v. zijn als je denkt dat je wel genoeg geld hebt voor de boodschappen,
of als je denkt dat je nog niet hoeft te tanken, dat je het zo wel nog wel red.
De gevolgen van deze twijfels zouden best vervelend kunnen zijn, maar niet gevaarlijk.

Gevaarlijk wordt het het als je met je auto gaat inhalen, en je twijfelt wel een beetje. Maar je zet flink door, want je denkt toch dat je het wel red. (Bij twijfel noooit inhalen!!!)

Of een vrachtwagenchauffeur rijdt over een viaduct. En er stond wel een bord met een gewichtsbeperking tot bv 20 ton. De chauffeur twijfelt wel, maar hij denkt dat de brug het wel aankan..

Of als je als piloot je berekeningen voor de vlucht te haastig hebt gemaakt (Haastige spoed…) En je twijfelt wel een beetje, maar je denkt dat je met de wind in de rug het wel zal redden met de hoeveelheid brandstof.

Deze twijfel kan best gevaarlijk zijn, of zelfs al dodelijk.

Maar er bestaat ook twijfel die absoluut dodelijk kan zijn.

En dan bedoel ik echt dodelijk, dus sterven met het idee dat je in een of andere hemel zal komen.
Of in ieder geval op een of andere goeie plek. Want je hebt toch veel goeie dingen gedaan in je leven?!
Je was toch overwegend een goed mens?!

Je deed toch in ieder geval altijd erg je best?!

Deze twijfel is dus zonder meer dodelijk!

Het is absoluut héél erg gevaarlijk om te leven met twijfel over waar je na je dood heen zal gaan!

En véél mensen schuiven deze zaak maar voor zich uit. Denkende dat hun tijd nog lang niet is gekomen.
Ik deed dat vroeger ook.

Ik zal een voorbeeld noemen.

Vroeger fietste ik eens met iemand over een vrij rustige weg ergens in Friesland.
We waren wat aan het kletsen, en ik begon tussen de witte strepen door te slingeren. Degene met wie ik fietste zij toen tegen mij dat ik niet zo gevaarlijk moest doen. Want ik zou onder een auto kunnen komen. Maar ik zei tegen hem dat het mijn tijd toch nog niet was.

Direct nadat ik dat had gezegd, hoorde ik een auto toeteren en héél hard remmen! Uit het niets was daar ineens een auto, ik had hem absoluut niet aan horen komen!! En ik had hem ook niet eerder gezien. De auto schoot vlak bij mij langs, het scheelde echt maar erg weinig!

Het einde van het leven, wie zal je zeggen wanneer dat komt? Lees maar eens in de krant, luister eens naar het journaal. De realiteit is dat geen mens er op kan vertrouwen dat hij/zij nog vééle jaren zal leven. En nog ruim de tijd heeft om na te denken over waar hij/zij na de dood heen zal gaan.

Ik heb zelf véle jaren met twijfels in mijn hart geleefd over de dood. Waar zou ik heen gaan na de dood? Ik geloofde toch wel dat God bestond, dat in ieder geval wel. Dat was op een of andere manier wel (bijna) een zekerheid voor mij.

Maar of ik ook in de hemel zou komen, tja… Daar twijfelde ik toch wel over, maar ik dacht vaak van wel. En op andere momenten schoof ik het gewoon voor mij uit, want ik had toch nog alle tijd…

Later in mijn leven heb ik nogal een bende van mijn leven gemaakt, iets waar ik echt niet trots op ben. Er gebeurden dingen waardoor ik tot de keuze kwam om er maar een einde aan te maken. Alhoewel ik niet zeker wist waar ik na de dood heen zou gaan…

Maar gelukkig kwam er een moment, hélemaal onder in de put… Zonder enige hoop op een verbetering van mijn leven, alles was uitzichtloos, alles! Toen daar diep in de put, heb ik werkelijk geschreeuwd naar God. Daarvoor had ik nachten lang gehuild, en dagen lang ook achter het stuur (ik was chauffeur) zitten huilen en schreeuwen. Uit pure wanhoop en ellende. Eigenlijk durfde ik meestal niet eens te hopen op enige redding van God, want ik was een véél te slecht mens!

Maar dus op dat moment had een zusje van mij mij meegenomen naar een kerk. Ik vond dat best eng, voelde me een vreemde eend in de bijt. Ik zag dat mensen echt blij waren, ik zag helemaal geen twijfel, en dacht: deze mensen zijn zeker van hun zaak. Dat zou ik ook graag willen hebben, die zekerheid. Ik heb toen gehuild en om God geroepen onder het zingen.

We zongen o.a.: Genade zo oneindig groot (Amazing Grace) dat ik die het niet verdien. Het leven vond ! Want ik was dood, en blind, maar nu kan ik zien!! Toen ik zong: maar nu kan ik zien, toen gingen mijn ogen ook werkelijk open!!

God hoorde naar mijn noodkreet, hij pakte mij bij de kraag, en gaf mij de zekerheid in mijn hart!

Toen ineens begreep ik dat ik door genade ben behouden. Toen ineens begreep ik dat Gods Zoon Jezus Christus aan het kruis al mijn zonden, al mijn verdriet, al mijn pijn, en al mijn twijfels op zich heeft genomen! In een wist ik het absoluut zeker! De belangrijkste ontdekking in mijn héle leven!

De bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1 : Het geloof nu is de zékerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Heeft u deze zekerheid nog niet ? Of vindt u dat niet zo belangrijk ?

Dat zou wel moeten, want na de dood is het te laat…

Als je Jezus Christus bewust afwijst, dan keer je je automatisch van God af. De God van Het Leven.
Het bewust afwijzen van Jezus een onvergeeflijke zonde is: je verwerpt dan immers het leven dat Jezus je aanbiedt en je kiest daarmee voor de dood. Aan het einde van het aardse leven krijg je dan ook precies wat je wilde: eeuwig bij God vandaan blijven en dat is de eeuwige dood.

Romeinen 6 vers 23 zegt: Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (HSV)

Wilt u ook geen twijfels meer? De zekerheid van het geloof? Het geloof in de Schepper van hemel en aarde, het geloof dat Jezus ook voor u heeft geleden? Dat u eens met Hem eeuwig zult leven?!

Vraag het gewoon aan Hem, het is niet moeilijk of eng. God houd van u, ongeacht uw heden of verleden.

Bid gewoon : Here Jezus, wilt U mij de zekerheid van het geloof geven. Zodat ik U zal kennen zoals U bent?
Here Jezus, haal mijn twijfels uit mijn hart,
en geef dat ik de zekerheid van het geloof in U zal ervaren.

U mag gewoon uw hart luchten bij Hem, als u nog twijfel hebt, Hij wil u de zékerheid geven!!

Vraag het Hem, Hij wil u verlossen en zékerheid geven.

Hij zal u de weg voor ù laten zien!

Delen