Openbaring

OPENBARING EEN COMPLOT-THEORIE??

Openbaring 13
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Een merkteken om te kopen en verkopen?

In Openbaring kunnen we lezen hoe het de wereld zal vergaan, na de Opname van de Gemeente (vanaf Openbaring 4). De gelovigen hoeven zich geen enkele zorgen te maken “per ongeluk” aan het teken vast het beest van te zitten. Desondanks zien we al de voortekenen van het komende merkteken (Openbaring 13):

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

We hebben al mogen proeven aan merktekens die noodzakelijk waren (en in sommige landen nog steeds zijn) om bijvoorbeeld een restaurant in te mogen of een voetbalwedstrijd of festival bij te mogen wonen.
In sommige landen raakte je zelfs je baan en salaris kwijt als je geen gezondheidspas had (of hebt)!
In de Bijbel lezen we dat in de laatste dagen er verdeeldheid zal ontstaan, zelfs binnen huishoudens, gezinnen en huwelijken.
Het zijn voortekenen van een vreselijke tijd. Mensen die een andere “mening” hebben worden achterlijk of decadent genoemd, uitgesloten of zelfs vervolgd. Het zijn voortekenen van een verschrikkelijke tijd.

De honger naar vermaak is dermate groot dat mensen er veel, heel veel voor over hebben. Hoe zal het zijn als het niet “slechts” om vermaak gaat, maar om je baan, je voedselvoorziening en andere essentiele zaken? In de eindtijd (grote verdrukking) zullen mensen letterlijk bereid zijn om satan te aanbidden, om in leven te blijven!
In Mattheüs 24 noemt Jezus deze verschrikkelijke tijd een verdrukking die de wereld nog nooit gekend heeft.
Deze verdrukking zal zo verschrikkelijk zijn dat God Zelf deze tijd inkort, omdat anders NIEMAND zal overleven.
In Openbaring 13 lezen we dat er een merkteken zal komen. Zonder dit teken is het niet meer mogelijk iets te kopen of te verkopen.
De voortekenen zien we. Er zal één wereldregering komen, één wereldreligie en één wereldmunt.
Er zal één wereldleider komen, de antichrist.

Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat ergens achter de schermen deze wereldleider al leeft en zich voorbereidt. Het is zinloos te voorspellen wie deze leider is of zal zijn. Jezus legt uit dat we aan de tekenen kunnen zien waar we ons bevinden op de Bijbelse (profetische) kalender. De Bijbel vergelijkt de grote verdrukking met de tijd voor een geboorte; geboortepijn zal heftiger worden, en de tijdspanne tussen de verschillende weeën zal korter worden. De wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten, waarin naar schatting vier miljard mensen zullen sterven.

MAAR, diezelfde Bijbel leert ons dat de Gemeente van Christus (ofwel alle mensen die Jezus als God en Verlosser aanvaarden!) voor het aanbreken van deze vreselijke verdrukking weggenomen zal worden van de aarde.
In een ondeelbaar moment zullen de gelovigen verdwenen zijn (Mattheüs 24, 1 Thessalonicenzen 4, Johannes 14).
Bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring moeten we dus goed beseffen dat de Christenen NA Openbaring 3 niet meer op aarde zullen zijn!

De Opname van de Gemeente is de eerste volgende gebeurtenis die geprofeteerd is in de Bijbel.

De wereld zal de Opname van de Gemeente niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk!
De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films.
De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo’s, close encounters of the third kind en noem maar op!
Veel intelligente mensen geloven in ufo’s, maar niet in God.

Ga jij mee? Of doe je mee aan het systeem van de wereld? Kies jij voor Jezus? Kies jij voor een echt vrij leven, waarvoor geen merktekens nodig zijn? Kies jij voor vrijheid en gezondheid? Aanvaard Jezus Christus als God, Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen,
maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Delen