Na de dood

Ben je bang voor de dood? Voor wat er na de dood zal zijn?

Of er überhaupt wel iets is na de dood?

Of denk je misschien dat na de dood alles ophoudt?

Je kan direct tot God gaan in gebed, en Hem vragen om je de waarheid te laten zien.

Je kunt het ook in de bijbel opzoeken natuurlijk. Vraag om de leiding van Gods Geest bij het lezen van de bijbel.

Voorwaarde is uiteraard dat je al gelooft in de Here Jezus, en Hem in je hart hebt toegelaten.

Je kan zelfs de Here Jezus om geloof vragen…

Joh 11;25 zegt: Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

“Wie in Mij gelooft”, dat zegt de Here Jezus. Want Hij heeft de dood overwonnen !

Dit is de basis, om de Here Jezus op Zijn Woord te geloven!

Als er iemand is die we op zijn woord kunnen geloven, dan is het toch wel de Here Jezus.

Een ding is zéker, dood gaan we allemaal.

Dat hoor je zo hier en daar wel eens zeggen. En dat klopt ook wel, toch?!

Er is echter wel een verschil.

En dat kan je pas ten volle begrijpen als je in je aardse leven hebt gekozen voor Jezus Christus.

Voor mijn bekering voelde ik mij vaak dood. Natuurlijk, mijn lichaam leefde wel.

Maar geestelijk voelde ik mij dood. En dat is een belangrijk gegeven.

Het vleselijke lichaam zal absoluut eens sterven. Maar het geestelijke lichaam gaat door!

Met het verschil dat ware christenen een nieuw opstandingslichaam krijgen als de Here Jezus terug komt!
Wat we nu ook allemaal kunnen mankeren in ons lichaam, eens krijgen we een nieuw geestelijk lichaam!
Alle gebreken zijn dan verdwenen! Dan is het oude voorbij, dan is het nieuwe gekomen!

Als je kiest voor de Here Jezus, als je Hem in je hart binnen laat. Als je Hem de sleutel geeft van al je gedachten,
van al je beweegredenen. Als je Hem werkelijk het stuur in handen geeft van alles wat je bezig houdt…

Dan ga je nu al in je aardse leven begrijpen dat je vleselijke lichaam inderdaad eens zal sterven.

MAAR ook, dat je na de aardse dood over zal gaan in een eeuwig leven met Jezus Christus!

Het begrijpen is veel te moeilijk, maar dat hoeft gelukkig ook niet.

We hoeven het alleen maar in geloof aan te nemen. En als je denkt dat je geloof te kort komt, dan kan je daar gewoon om bidden. Hij zal je geloof geven om het te kunnen aan te nemen.

Indien iemand tekort schiet aan geloof (en wijsheid), vraag het de Heer en Hij zal het vrijelijk aan alle mensen geven (Zie Markus 9:24; Jakobus 1:5).

Markus 9 vers 24: En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Jakobus 1 vers 5: En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Lees ook Openbaring 1,17 en 18 : En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.

Delen