Mijn geloof

Wat gelooft Heelblij Eigenlijk?

Lees het hieronder.

Ik geloof in de drie-enig God.
Ik geloof dat deze drie-enig God bestaat uit de God van Israël,
en uit Zijn zoon Jezus Christus, en uit de Heilige geest.
Deze drie zijn afzonderlijk van elkaar, en toch ook zijn zei één.

Ik geloof dat God de schepper is van hemel en aarde, en alles wat daar tussenin is.
Ook geloof ik op grond van Gods Woord dat de Here Jezus vanaf den beginne
samen met God de aarde heeft geschapen.
Zie Joh.1 en ook Gen.1.
Het Woord van God is ons licht, en schijnt in onze duisternis.

Ik geloof dat God de hele aarde in zes dagen geschapen heeft,
en dat Hij op de zevende dag rustte van Zijn werken.

Ik geloof dat God almachtig is,
dat er geen enkele macht tegen Hem kan opstaan om hem te overwinnen.

Maar ook geloof ik dat God een liefdevolle God is,
dat de kracht van Zijn liefde alles-overwinnend is.

Ik geloof dat God in Zijn grote liefde voor ons mensen Zijn eigen zoon heeft overgegeven aan de dood,
dat door de dood van Zijn zoon voor al onze zonden is betaald aan het kruis op Golgotha.

Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is.

Dat Hij het vleesgeworden woord van God is.

Ik geloof dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is.

Ik geloof dat Jezus Christus voor al onze zonden is gestorven.

Maar ook dat Hij na drie dagen door de kracht van de heilige geest uit de doden is opgewekt!

Ik geloof dat Jezus Christus zodoende de dood en het dodenrijk heeft overwonnen!

Ik geloof dat Jezus Christus nu zit aan de rechterhand van God de Vader.

Ik geloof dat Jezus Christus door de heilige geest van God is verwekt in de maagd Maria.

Dat Hij Zijn hele leven in het vlees op aarde zondeloos heeft geleefd.

Ik geloof dat ik door Zijn vergoten bloed ben gewassen van al mijn zonden.
(En dat zijn vele !)

Ik geloof dat ik door Zijn genade ben gered voor de eeuwigheid.

En dat mijn eigen zwoegen en mijn eigen werken daar helemaal niets aan toe kan voegen.

Ik geloof dat het de taak is van iedere christen om door onze handel en wandel,
te getuigen dat we kinderen zijn van de levende God.

Dat dat onze voornaamste en belangrijkste taak op aarde is.

Want hoe zullen anders onze medemensen die nog in de duisternis ronddolen,
het offer van Jezus Christus leren begrijpen?

Ik geloof dat Jezus Christus terug komt op de wolken, om Zijn gemeente te halen.

Plotseling, onverwachts, zonder waarschuwing vooraf.

Ik geloof dat geen enkel mens het precieze tijdstip van Zijn wederkomst kan berekenen.

Niet uit de bijbel, en op geen enkele andere wijze.

Want de bijbel is geen toverboek,
vol met vreemde formules ( zoals sommigen wel denken..)

Maar de bijbel is wel het levende woord van God, vol van kracht en licht.

Ik geloof dat de bijbel het onfeilbare woord van God is.

Ook geloof ik dat Israël het uitverkoren volk is van God.

Ik geloof dat geen enkele macht in staat is om Israël uit te roeien.

Omdat God zelf over Zijn volk waakt,
God zelf zal elk offensief tegen Israël gericht verdelgen!

Ik weet 100% zeker dat Jezus Christus levens totaal kan veranderen!

Ik weet 100% zeker dat Jezus Christus onmogelijke situaties helemaal kan veranderen!

Ik weet 100% zeker dat als je Jezus Christus toelaat in je leven,
dat je dan weer hoop krijgt voor de toekomst.

Waarom weet ik dit allemaal zo zeker? Omdat ik uit eigen ervaring spreek!

Tot slot wil ik getuigen van mijn verlangen naar de wederkomst van onze Messias,
Jezus Christus.

En ik geloof dat onze generatie een zeer grote kans maakt om dat mee te gaan maken…

Delen