Maar…

Ja maar…

Maar ik…

Ik…

Maar, maar…

Maar ik ben zo erg verdrietig.

Maar mijn verdriet zit zo erg diep.

Maar ik ben zo bang.

Maar hij of zij heeft mij zo’n pijn gedaan.

Maar ik ben echt ontroostbaar.

Maar ik ben altijd al zo geweest.

Maar ik kan het wel alleen af.

Maar er zijn mij vroeger zulke vreselijke dingen overkomen.

Maar ik wordt gek van de herinneringen.

Maar ik ben héél erg gewond van binnen.

Maar ik ben zo’n slecht mens geweest.

Maar ik kan niet leven met al die herinneringen.

Maar ik ben nog steeds een slecht mens.

Maar het lukt mij toch niet om een goed mens te zijn.

Maar ik wil eerst mijn leven op orde hebben.

Maar ik ben nog zo jong.

Maar mijn ouders begrijpen mij niet.

Maar ik sta er echt hélemaal alleen voor.

Maar ik mis mijn kinderen zo.

Maar ik mis mijn moeder zo.

Maar ik mis mijn vader zo.

Maar ach, niemand zal mij kunnen begrijpen.

Maar niemand neemt de tijd om naar mij te luisteren.

Maar niemand wil mij helpen.

Maar de Here Jezus is voor iedereen, en voor jou persoonlijk aan het kruis gegaan.

Maar de Here Jezus zei : Vader, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan.

Maar niet mijn wil geschiede,

Maar Uw wil!!!

Jezus is Echt het antwoordt op al uw nood, op al je pijn, al zit die nog zo diep!

Jezus kan dingen veranderen in een mensenleven, wat wij mensen voor onmogelijk houden!

En dat zeg ik uit eigen ervaring!!

Hij weet alles wat zich in je hart bevindt, Hij weet het nog beter als jezelf…

Hij wil je een nieuw Leven geven!!

Hij wil je nieuwe kansen geven!!

Hij wil -en zal- de nacht veranderen in dag!

Hij zal alle twijfel weg nemen!

Als je je leven aan Hem geeft, dan is het oude voorbij!!

Dan is het nieuwe gekomen!!

2 Korinthe 5 vers 17 zegt:
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Delen