Kerken

Elke kerk waar het zuivere woord van God zonder enige twijfel als absolute waarheid wordt verkondigd,

waar een levende Jezus Christus, als de uit de doden opgestane Zoon van God wordt verkondigd is goed.

Maar het is natuurlijk ook zo dat waar mensen werken, daar worden fouten gemaakt. Dus, heb niet te gauw commentaar op kerken,
en ook niet op de voorgangers. Maar bidt veeleer voor de kerken, en voor de verkondigers van Gods woord!

Want hun verantwoordelijkheid is zeer groot!!

Zij zullen aan God rekenschap en verantwoording moeten afleggen van wat zij hebben gezegd en/of wat zij verzwegen hebben,
gedaan hebben, of hebben nagelaten. Hebt u daar wel over nagedacht?

Niemand op aarde is foutloos, niet één! Nogmaals, bidt voor hen!

Het is bijbels, en zeer goed om de samenkomsten niet te verzuimen.

Hebreeën 10 vers 25:
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen,
en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Het is bijbels, en zeer goed om onze samenkomsten niet te verzuimen.
Maar we leven wel in een samenleving waar het niet altijd mogelijk is om naar een kerk te gaan op zondag.
Maar heb je de kans om dat wel te doen, dan is dat zeer aan te raden.

Als je echt twijfelt of je wel naar de juiste kerk gaat, bidt God dan in vertrouwen om wijsheid, en kennis.
Hij zal daar zeker op reageren.

Het is natuurlijk ook zeer goed mogelijk dat God je juist ergens plaatst met een bepaalde reden..
Wij weten ook niet alles.. En Gods wegen zijn toch altijd nog steeds de beste!

Delen