Het huwelijk

Van een goed huwelijk wordt je absoluut heelblij 🙂

Prediker 4:12 : 
Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

In mijn vorige huwelijk was dat mijn trouwtekst. Maar toen begreep ik dat nog helemaal niet.
Nu wel God zij dank!!! Het is allemaal genade door Hem die mij -ons- liefheeft.
In mijn eentje maak ik er een bende van, dat weet ik helaas uit ervaring.
Maar met de hulp van de levende en eeuwige God wordt het echt geweldig!

Elke dag weer ben ik God dankbaar voor de genade waardoor ik weer een kans kreeg.
Een kans die ik zéker weten helemaal niet had/heb verdiend..

Bij mijn eerste huwelijk werd wel de genoemde tekst over ons huwelijk uitgesproken,
maar dat had totaal géén enkel nut. Waarom dan niet?
Omdat ik als man niet de verantwoording nam die ik had moeten nemen.
Als ik het handvat wat God mij aanreikte aangegrepen had, dan had Hij mij kunnen helpen.
En Zijn hulp had/heb ik absoluut nodig.
Ook nu vandaag de dag lukt het me niet zonder Hem.
Daarover hoef ik me absoluut géén illusies te maken.

Drievoudig snoer, ik vind dat een mooie gedachte. Niet alleen, nee samen met de Schepper van het leven.
Zo vaak liep ik tegen voor mij onoverkomelijke hindernissen op.
Dagelijks had ik veel moeite met zwakheden. Ik ga hier verder niet op in, maar makkelijk was het niet.
Dat is niet om zielig te lijken hoor! Maar ik had een pakket ellende wat ik dagelijks meesjouwde.
Dat kwam uit mijn jeugd weg, en zolang ik daar niet met iemand over kon praten,
werd het allemaal alleen maar steeds moeilijker.

Weet je, praten is zo ontzettend belangrijk in een huwelijk!

In mijn eerste huwelijk kon ik dat in het geheel niet. Ik wou het soms wel, maar het ontaarde vaak in ruzie.
Omdat ik gewoon niet kon praten over de dingen die mij werkelijk dwars zaten.
Nou ja, natuurlijk had ik dat wel gekund, maar ik dacht altijd:
wie zou mij kunnen begrijpen?
Bovenal durfde ik niet over mijn diepste gevoelens en moeiten te praten.
Bang dat dat gevolgen zou hebben voor mijn huwelijk.

Ik moet denken aan een Bijbelgedeelte:

De zegen der schuldbelijdenis psalm 32 

1 Van David. Een leerdicht. 

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, 
wiens zonde bedekt is; 
2 welzalig de mens, 
wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, 
en in wiens geest geen bedrog is. 
3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg 
onder mijn gejammer de ganse dag; 
4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, 
mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Zoals het hier staat beschreven, zo heb ik het letterlijk ervaren.
Vers 3 : Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg 
onder mijn gejammer de ganse dag; 

Ik maakte mij schuldig aan verkeerde praktijken, niemand wist daarvan.
Erg vaak had ik het uit willen roepen naar mijn vrouw:
weet je eigenlijk wel waar ik dagelijks mee worstel?
Weet je wel dat ik daar langzamerhand helemaal gek van wordt?!

Maar ik dacht altijd: zou ze mij begrijpen?
Ik maakte mijzelf dan wijs dat ze mij helemaal niet zou kunnen begrijpen.
Maar goed, als je het nooit probeert, dan weet je het ook niet…

Als je als man tegenover je eigen vrouw met geheimen rondloopt,
dan is dat nooit goed.

Het is niet verstandig, dat weet ik nu uit ervaring.
Op een gegeven moment loop je hopeloos vast. Je kan nu eenmaal niet alles onder controle houden…
Bij de huwelijksvoltrekking beloof je elkaar trouw, tot de dood je scheidt.
Denk daar eens over na, dat is nogal wat!
In de eerste huwelijks jaren gaat dat nog wel, maar daarna wordt het vaak moeilijker.
Het begint met kleinigheden achter te houden, en het gaat van kwaad tot erger..

In het huwelijk moet er eigenlijk een wet in stand worden gehouden, namelijk de wet van de communicerende vaten.

God zegt ook in Zijn Woord: “en zij zullen tot één vlees zijn”.
Genesis 2 vers 24

Ze zijn één met elkaar, er horen géén geheimen voor elkaar te zijn.
Man en vrouw moeten elkaar op elk moment recht in de ogen kunnen kijken.
Als je dat als man niet kunt, dan is het aardig mis.
Het is véél belangrijker als velen denken.

Ik heb in mijn vorige huwelijk ontzettend gefaald op dit gebied.

Het is zo dat als een man niet volledig de verantwoording neemt die hem door God is gegeven,
dat dan de overste der wereld -satan- het overneemt.
Tjonge, wat extreem denkt u misschien.
Maar dit is wel de realiteit. God heeft het huwelijk ingesteld,
Hij wil ook bij alles helpen.
Hij geeft de man de verantwoording.
Het is niet de bedoeling dat de man deze verantwoording afschuift op zijn vrouw..

Stel dat je als man vastzit in wat dan ook, alles wat tussen jou en je vrouw staat.
Dat is ook tussen jou en God…
Want God wil de man zéker weten helpen om een goede man en vader te zijn.
Mijn vorige huwelijk heb ik in mijn eigen kracht gedaan, dat is ontaard in iets vreselijks..
Elke dag denk ik terug aan de ellende die ik mijn gezin heb aangedaan.

Oké, maar er is absoluut hoop voor diegenen die met een oprecht hart willen veranderen.

Even nog een kort stukje uit de eerdere psalm:

Psalm 32 :5
Mijn zonde maakte ik U bekend, 
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; 
ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, 
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.

Schuld denk je misschien? Zonde??
Alles wat je in je eigen kracht denkt te kunnen volbrengen is hoogmoed voor God, en dus zonde.
Op die manier bouw je dus ook al een schuld op tegenover God.

Maar als je met ongeacht wat voor problemen zit tegenover je vrouw, tegenover God ook,
denk dan aan vers 5: Mijn zonde maakte ik U bekend, 
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; 

Hier begint het mee, zo heb ik het ook werkelijk ervaren.

Tegenover mijn tweede vrouw wou ik mijn héle verleden vertellen.
Dat was niet niks, dat was werkelijk moeilijk, zo niet onmogelijk!
Op een zeer bijzonder moment, toen ik met haar wandelde in de avond,
sprak God erg duidelijk tegen mij: vertel haar alles, en Ik zal je helpen!
Ik hoorde letterlijk een stem, dat was heel erg bijzonder!
Zo is het ook gebeurd, ik heb bijna de hele nacht gepraat, helemaal niks heb ik achtergehouden.
Geloof maar dat dat ontzettend moeilijk was!!

Ik ben daarna stilletjes weggegaan, we hebben elkaar een paar dagen niet gesproken.
Toen belde ze me dat ze me wou zien!
Dat was een ontzettend bijzonder moment voor mij!
Ik had absoluut helemaal niet verdiend dat dit zou gebeuren!
Met wat voor zooitje ik ervan had gemaakt!
Maar God wijst op de zegen der schuldbelijdenis.
Hij wijst je nooit af!!!

Denk nooit bij jezelf: ik heb het helemaal verprutst, voor mij en mijn huwelijk is er géén redding mogelijk.
Bij God zijn alle dingen mogelijk!!!

Zo, dat was het even.

Ik kan erg gemakkelijk nog (erg) lang over dit onderwerp doorgaan..
Maar ik stop nu maar.

Ik ben de God van Hemel en aarde elke dag dankbaar voor Zijn hulp en redding!!

Meer dan 26 jaar nu! Uit genade, uit genade alleen.
Hem die het toekomt zij alle eer!!

Prediker 4:12: Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Tob niet alleen met huwelijksproblemen,
vraag hulp in gebed aan Diegene die het huwelijk heeft ingesteld.

Praat met iemand die u echt vertrouwd,
bidt met diegene om hulp, als je dat zelf niet lukt.

Mocht je er echt niet uitkomen,
dan kun je ook altijd professionele hulp inroepen van mensen
die dagelijks mensen helpen met huwelijksproblemen.

Delen