Hemel of hel

Hemel of hel…

Daar gaat het allemaal om.

Reken maar dat zich een grote strijd afspeelt in de hemelse gewesten om uw ziel.

Om de ziel van ieder mens, dus ook om uw ziel.

satan de duivel weet dat hij reeds heeft verloren.

Hij probeert zoveel mogelijk zielen (mensen) met zich mee te slepen in de hel.

Opbenbaring 20 vers 15 zegt: En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (HSV)

Maar als je Jezus Christus in je hart toe hebt gelaten,

ben je voor eeuwig gered!

Want:

Jezus Christus zegt in Johannes 10 vers 9: Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (HSV)

Mij lijkt de keus niet zo moeilijk…

Achter deze link is veel meer te lezen over dit onderwerp.

Delen