De Verichip

Word je van de verychip heelblij?

Is het mogelijk dat de verychip mij van mijn blijdschap kan beroven??

Nee, want niemand en niets kan de blijdschap van God wegnemen.!

Op deze pagina wil ik daar verder op in gaan.


Als we de bijbel lezen, en als we ook geloven dat de bijbel het onfeilbare woord van God is…

Als we daarnaast het wereldnieuws in de gaten houden.. Dan kunnen we alleen maar concluderen dat het einde der tijden echt in zicht is.
Maar is dat een reden voor mij om mijn blijdschap aan de kant te zetten?
Néé! Integendeel!
Het is juist reden om blij te worden! Want ik verwacht de wederkomst van Jezus Christus!!
En Hij zal alle dingen nieuw maken!
Er zit natuurlijk ook een ander aspect aan vast. Namelijk dat er (helaas) véél mensen rondlopen die niet geloven dat God de regie werkelijk in handen heeft.

De bijbel is erg duidelijk.
Als je Jezus Christus niet persoonlijk hebt aanvaard als Heiland en verlosser,
dan ga je verloren. Verloren, dus niet naar de hemel, maar naar de hel!
Die gedacht vind ik heel erg triest! Het is natuurlijk een eigen keuze van iedereen om wel of niet het offer van Jezus aan te willen nemen.
God heeft iedereen een vrije wil gegeven. Met die door God gegeven vrije wil kiezen we zelf, hetzij tegen God, of voor Hem.
Maar oké, om over het einde der tijden verder te gaan… Misschien denk je nu, ja wat heeft dit allemaal te maken met het einde? Ik denk dat de tijd om uit eigen vrije wil goeie keuzes te maken steeds moeilijker gaat worden. En als je dan de Verychip in ogenschouw neemt…
Eigenlijk is het goed om eerst even de Bijbeltekst hieronder te lezen.

Openbaring 13, 11-18:

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
(Uit de NBG 51)


Als je dit leest, is dat dan een reden om bang van te worden?? Persoonlijk vind ik ik van niet.
Maar het is wel goed om duidelijk te beseffen dat het nu nog relatief makkelijk is om een vrije keus te maken.
Een vrije keus voor Jezus Christus bedoel ik dan. Tenminste, hier in Nederland dan…
Want als je het nieuws op de website van Opendoors in de gaten houdt…
Ja, we mogen hier nu nog een vrije keus maken. Maar voor hoelang nog??
En zo kom ik weer op de Verychip. Die wordt straks gewoon verplicht gesteld.
En denk maar niet dat daaraan te ontkomen is. Tenminste niet zonder gevolgen, lees anders nog maar eens goed het Bijbelgedeelte hierboven. Ja, dan gaat het er op aan komen.
Dan wordt het pas echt duidelijk wie wel of niet kinderen van het licht zijn…
Want licht en duisternis gaan echt niet samen, echt niet!
Iedereen die denkt te kunnen ontsnappen aan de Verychip, komt bedrogen uit.
Maar iedereen die denkt te kunnen ontsnappen aan het oordeel van God, die komen ook bedrogen uit!
Ja, het gaat er zéker weten op aan komen!
Maar toch mogen we hoop hebben, althans, als je je vertrouwen stelt op Hem,
die Zijn leven heeft gegeven voor een ieder die dat aan wil nemen.


Ik moet denken aan een erg mooi lied : blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
Voor mij is dat lied een bemoediging, ik hoop voor u/jou ook.
Hieronder vindt je/u de tekst plus en mooie uitvoering ervan.In de komende jaren zal er veel radeloosheid komen over de wereld.
Maar voor de kinderen van God daagt er licht aan de horizon.
Het licht van Jezus Christus. Zolang je het leven nog hebt, heb je nog de kans om een radicale keus te maken.
Maak er ernst mee, voor je het weet sta je voor de keus om de verychip wel dan niet aan te nemen.
Alleen dan, door de bijstand van Gods geest zul je de juiste keuze kunnen maken.
Denk niet bij jezelf dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.
Er komen ernstige tijden aan, het oude komt echt niet meer terug.
Maar het nieuwe zal zéker weten komen!
Géén enkele macht of kracht zal dat tegen kunnen houden.
Misschien wil je meer weten over de Verychip, zoek er dan maar naar op Google.
Zoals ook in de pps staat aangegeven.
Maar zoek bovenal God! Hij alleen weet het moment van de komst van de Verychip.
En bovenal van de komst van Zijn zoon, Jezus Christus, de Messias!Songtekst

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.
De nacht valt in waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp wees mij nabij.

Wees bij mij nu de dag ten einde spoedt.
Alles vervaagt wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ‘t wisselend getij.
Maar Gij die eeuwig zijt blijf mij nabij.

U heb ik nodig uw genade is.
Mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
Licht in het duister wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven Heer, wees Gij nabij


Het volgende gedeelte heb ik overgenomen van een weblog van Daphne.
De weblog is helaas offline..

Het is zo belangrijk dat Hij dichtbij ons is (en dat wij dichtbij Hem zijn).
Juist om onze tranen bij Hem neer te leggen, onze vragen te stellen,
ons gevoel te uiten en onze blijdschap Hem te vertellen.
Zonder Hem kunnen we niet leven (ook al denken we van wel)

In psalm 139 staat:

7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9 Nam ik vleugelen des dageraad, woonde ik aan het uiterste der zee;
10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.


Ter afsluiting.

Ben je een kind van de allerhoogste God?
Dan heb je helemaal niets te vrezen, dan weet je dat alles in Zijn machtige en ook liefdevolle handen is!

Heb je nog twijfels in je hart? Bid dan dat God je zekerheid zal geven.
Misschien laat Hij je dan zien dat je nog iets moet “opruimen”…
Hoe dan ook, God wil je in alles bijstaan!

Maar ben je nog géén kind van God??
Tja, dan heb je wel te vrezen. En zie je dat nu nog niet? Gewoon maar afwachten dan,
de tijd komt zéker weten dat je het zal gaan zien. Maar wacht niet te lang,
want niemand weet wanneer het de tijd zal zijn om te gaan…

Delen