Christen worden

Zou u christen willen worden?

En ook heelblij worden?

Zou u opnieuw met uw leven willen beginnen?

Alles achter u laten, en gewoon opnieuw beginnen?

Met nieuwe hoop voor de toekomst?

Kortom, de HEER Jezus leren kennen?

Als u dat zou willen, bid dan b.v. het volgende gebed met een oprecht hart:

HEER Jezus, ik kom tot U.
Ik heb berouw van mijn zonden.
Wees mij zondaar genadig en red mijn ziel voor de eeuwigheid.
HEER ik geef toe dat ik een zondaar ben en dat ik van U vergeving nodig heb.
Daarom kom ik nu tot U en vraag U om in mijn hart te komen!
Kom in mijn hart HEER Jezus en maak alles nieuw in mij!
Vernieuw mij van binnen en van buiten.
Ik dank U dat ik nu een kind van U mag zijn!
Want ik heb U nu aangenomen als mijn HEER en Heiland
zoals in Joh. 1:12 staat:
“Allen die Hem hebben aangenomen,
hen heeft Hij macht gegeven een kind van God te zijn”.
Ik mag nu juichen! Ik ben een kind van God!
Ik dank U daarvoor vanuit het diepst van mijn hart,
in Jezus’ Naam, amen!

Als u dit gebed oprecht hebt gebeden, dan zal dat zéker niet zonder resultaat blijven.

Het kan zijn dat u wel heel erg graag uw leven wilt veranderen,
maar dat u zo’n “lang” gebed moeilijk vindt…
Jezus Christus kent uw hart.

Spreek anders gewoon Zijn Naam uit, telkens weer als u daar behoefte aan heeft.

Dit is niet een toverformule of zo!
Maar het is een feit dat aan Jezus Christus alle macht in de hemel,
en op de aarde is gegeven !! – Matteüs 28 : 18

Het gaat ook niet om exact dit gebed..
Maar om een gebed dat recht uit je hart komt, met een verlangen om je leven te veranderen ten goede.
En dan is het bidden in Jezus Naam het allerbeste wat je kunt doen.
Tot God komen kan ook alleen maar in Jezus Naam,
alleen in Hem ontmoeten we God!

Een andere weg is er gewoon niet!

In de geestelijke wereld is Zijn naam zeer bekent !!! Roep Hem gewoon,
als u echt wilt veranderen dan ziet Hij dat in uw hart. Hij laat niemand in de kou staan!!

Maar God gaat met iedereen een eigen weg, uw weg zal anders dan anders zijn.

Uw leven zal veranderen, verbeteren!

Met God is geen dag meer saai, of uitzichtloos!

U mag natuurlijk altijd mailen met vragen of om hulp.

Of u kunt ook andere christenen vragen om hulp, bv bij het vinden van een kerk waar ze ook de HEER Jezus volgen.

God Zégene u!

Delen