Bidden helpt

Bidden helpt ECHT!!! 

Teminste… Als je naar God bid, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt!

En die alles wat leeft heeft gemaakt!

De God die Zijn eigen zoon heeft gegeven!

De God die al onze zonden door het gebrachte offer

van Zijn volmaakte Zoon wil wegwassen!

Zodat wij het eeuwige leven kunnen ontvangen!

En hier op aarde al een nieuw leven, in overvloed!

En dan bedoel ik niet allemaal materiële zaken,

maar rust en vrede, en de zékerheid van het geloof.

God geeft altijd rust en vrede aan diegene die tot Hem gaan in gebed.

Voor mij persoonlijk is de rust en de vrede -die alleen God kan geven- misschien wel het grootste wonder in mijn leven.
Vroeger was ik meestal onrustig, en had altijd wel onvrede in mijn hart.

De situatie veranderd niet altijd na gebed, -ook vaak wel trouwens-,
maar niet altijd gebeuren er direct wonderen. Maar wel altijd geeft God de rust en vrede –die alle verstand te boven gaat-, in ons hart die we nodig hebben, om de situatie geheel aan Hem over te kunnen geven.

Psalm 18:7
In mijn nood riep ik de HEERE aan,
ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis,
mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.

In mijn nood” staat er geschreven.
In deze gejaagde tijd denken we vaak te weinig tijd te hebben voor bidden.
Ook ik maak me daar regelmatig schuldig aan.
Maar in mijn nood staat er, dus ook in tijdnood…

We kunnen de hele dag door bidden.
Onze woorden hebben kracht! Alle woorden die wij uitspreken worden
ook gehoord in de geestelijke wereld om ons heen. Dat is iets wat wij goed moeten begrijpen.
Ik spreek uit eigen ervaring.
Daarom is vloeken ook zo desastreus!
Je kunt jezelf maken of breken. Als je opbouwende woorden spreekt,
of je vloekt en scheld regelmatig, dat maakt een wezenlijk verschil!

In dit kader is het ook mooi dat we bijvoorbeeld de volgende Bijbeltekst als gebed kunnen uitspreken:

Psalm 19:15
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

God zal zeer zeker luisteren als wij zulke woorden uitspreken!

Maar onthoud ook de spreuk op het plaatje hieronder..

Iemand heeft eens de volgende wijze opmerking gemaakt:

“satan lacht om ons zwoegen; spot met onze wijsheid; maar beeft als we bidden!”

Delen