Home

Mijn doel met deze site is om mensen aan

het denken te zetten, te prikkelen om eens wat verder te kijken.

 

Graag wil ik vermelden dat ik het van geen enkel belang vind om mijn naam op deze site te vermelden.
Niet dat ik mij schaam voor de inhoud! Integendeel!
Maar het gaat niet om mijn naam, maar om De Naam boven alle naam, namelijk De Naam van Jezus Christus.
Zijn Naam wil ik verkondigen, want alleen in Zijn Naam is alles wat ik, (wij allen) nodig hebben.
Vergeving van zonden, en eeuwig leven!

En ook, voor zolang wij nog op deze aarde leven, Zijn kracht, Zijn wijsheid,
Zijn rust en vrede, en Zijn bijstand voor iedere dag.

 

Jezus stond op uit de dood!
Dit is de kern van mijn geloof, en alle reden voor mijn blijdschap.

Namelijk dat Jezus Christus Zijn leven gaf,
zodat ik vergeving van zonden heb gekregen,
en eeuwig leven bovendien!
Er is géén enkel ander geloof
waar zoiets groots als dit is te vinden!
Niemand gaf zijn leven voor de mensheid,
dan alleen Jezus Christus!

Delen